Laporkan
Pertanyaan
Sebuah benda dengan massa 10 [kg], pada bidang datar yang kasar ditarik oleh sebuah gaya F = 30 [N] sejajar bidang dari keadaan diam dan gaya gesek yang bekerja pada benda sebesar 20 [N]. Setelah benda bergerak selama 4 [s] ...
Lihat jawaban

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Laporkan
Cancel

Laporkan
Pertanyaan
Sebuah kawat sepanjang x dengan diameter penampang d memiliki hambatan 100 Ω. Kawat tersebut ditarik sehingga panjangnya menjadi 1,5x dan diameternya ½ d. Besar hambatan kawat menjadi
Lihat jawaban

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Laporkan
Cancel

Laporkan
Pertanyaan
Vektor F1 Dan F2 Satu Titik Tangkap Dan Saling Mengapit Sudut 53°. Jika F1 = 2F2 Dan F1.F2 = 120 N, Maka Besar Dari F1 Adalah... N.
Lihat jawaban

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Laporkan
Cancel

Laporkan
Pertanyaan
Suatu bak air yang tingginya 5m mempunyai lubang pada ketinggian h.berapakah nilai h agar x mencapai nilai maksimum?
Lihat jawaban

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Laporkan
Cancel

Laporkan
Pertanyaan
berapa gaya rata² yang diberikan pelempar peluru pada peluru 7,0 kg jika peluru itu di gerakkan sejauh 2,8 m dan dilepaskan dengan laju 13 m/s
Lihat jawaban

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Laporkan
Cancel